Klauzula ochrony danych osobowych

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest INTENSYS Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach (89-600) przy ul. Jedności Robotniczej 34; wpisana do rejestru przedsiębiorcó Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000657881.

Jak możesz skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji nt. przetwarzania Twoich danych osobowych?

Napisz na adres poczty elektronicznej: kontakt@intensys.pl lub adres pocztowy wskazany w poprzednim punkcie.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w procesie składania zamówienia na produkty i usługi oferowane za pośrednictwem tej strony lub podczas rejestracji naszego Oprogramowania, ktore zainstalowałeś na swoim komputerze.

Jakie są cele i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

W przypadku danych wprowadzonych podczas składania zamówienia - przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne do realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia oraz ewentualnej obsługi posprzedażnej.

W przypadku danych przekazanych przy rejestracji oprogramowania - przetwarzamy Twoje dane w celach ewidencyjnych i statystycznych.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych do celów podatkowych i rachunkowych.

Czy musisz podać nam swoje dane?

Aby możliwe było zawarcie i realizacja umowy sprzedaży wymagamy podania następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, informacje o firmie i jej adresie.

W przypadku rejestracji oprogramowania wymagamy podania adresu e-mail.

Jeśli z jakiegoś względu nie podasz wymienionych danych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w tym: prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wyrażenia sprzeciwu względem przetwarzania.

Masz również prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane?

W procesie realizacji zamówienia możliwe jest udostępnienie Twoich danych operatorowi płatności elektronicznych oraz operatorowi pocztowemu. Poza tymi przypadkami możliwe jest też przekazanie Twoich danych organom publicznym walczącym z nadużyciami i oszustwami.

W przypadku danych przekazanych przy rejestracji oprogramowania Twoje dane nie są przekazywane żadnych podmiotom zewnętrznym.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane przez czas niezędny do realizacji zawartej umowy oraz należytej opieki posprzeażnej, jak również w celu:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych.

Czy przekazujemy Twoje dane poza obszar UE?

Nie, nie przekazujemy i nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.

Czy Twoje dane podlegają profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu)?

Nie, nie podejmujemy i nie zamierzamy podejmować względem Ciebie decyzji na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowania).