Kontakt

INTENSYS Spółka z o.o.

Infolinia: 880 100 187

Zgłoszenie awarii: 698 413 941 / 606 984 535
(dedykowane dla Klientów posiadających podpisaną umowę serwisową)

Adres korespondencyjny:
89-600 Chojnice, Jedności Robotniczej 34

KRS: 0000657881, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział KRS
Kapitał zakładowy: 15000PLN

NIP: 5552112521
REGON: 365915490