Pejczyk GT

Automatyczna wysyłka przypomnień o płatności i wezwań do zapłaty dla Subiekta GT

Funkcje:

 • generowanie i wysyłka wiadomości e-mail oraz SMS z przypomnieniami o płatności dla należności zdefiniowanych w Subiekcie GT,
 • wysyłka wiadomości SMS za pomocą modemu 3G lub telefonu komórkowego (w trybie theteringu przez USB) albo serwisu SMS API,
 • wysyłanie powiadomień o zbliżającym się terminie płatności,
 • wysyłka wiadomości do wszystkich dokumentów lub wybranych z listy,
 • możliwość zdefiniowania automatycznego harmonogramu (np. ustawienie wysyłki raz dziennie o określonej godzinie),
 • możliwość użycia indywidualnych ustawień maksymalnego opóźnienia płatności definiowanych w karcie kontrahenta w Subiekcie GT,
 • dodawania działań windykacyjnych w module Windykacji Subiekta GT przy wysyłaniu wiadomości,
 • dwa tryby pracy: wysyłka osobnych wiadomości do każdej faktury lub zbiorczo w formie tabeli wszystkich faktur danego klienta,
 • obsługa wielu profili wysyłek, z których każdy może mieć inne ustawienia, w tym również korzystać z innego podmiotu, magazynu oraz cechy kontrahentów,
 • możliwość uzupełniania adresu e-mail, numeru telefonu oraz dopuszczalnego opóźnienia płatności bezpośredni w programie, bez potrzeby uruchamiania Subiekta GT,
 • edycja szablonów powiadomień,
 • historia wysyłek,
 • eksport danych do plików Excel XML.

Kliknij tutaj, aby pobrać wersję testową!

Aktualna wersja: 1.7.21
Wymagania: Subiekt GT w wersji 1.30 lub wyższej, Microsoft .NET Framework w wersji 4 lub wyższej, konto poczty e-mail
Opcjonalnie: konto w serwisie SMS API lub kompatybilny modem 3G (do wysyłki wiadomości w formie SMS)

Aplikacja funkcjonuje samodzielnie, NIE jest potrzebna Sfera dla Subiekta GT.

Cena licencji: 260 zł netto.
Licencja przypisana jest do NIP-u klienta, pozwala na korzystania z programu na jednym stanowisku.

Zamów licencję!

Aby złożyć zamówienie na licencję aplikacji Pejczyk GT wypełnij poniższy formularz.
W ciągu kilku godzin na wskazany adres e-mail otrzymasz klucz licencyjny oraz fakturę!